Na całkowity koszt pożyczki online wpływa wiele czynników, z całą pewnością nie wystarczy skupiać się na samym oprocentowaniu. Na nie również składa się wiele czynników, dlatego przy zaciąganiu internetowej pożyczki zawsze trzeba dokładnie przeanalizować umowę i dopytać, jeśli coś nie jest w pełni jasne, mamy jakieś wątpliwości. Klient ma wpływ na wysokość marży, która stanowi stały element oprocentowania każdego zobowiązania.

Całkowity koszt pożyczki nie do końca oczywisty na pierwszy rzut oka

Na koszt pożyczki wpływa przede wszystkim oprocentowanie, z kolei jej wielkość jest zmienna i zależna od wielu czynników. Warto od razu zaznaczyć, czym tak naprawdę jest całkowity koszt pożyczki – jest to kwota, którą pożyczkobiorca musi oddać ponad wysokość zaciągniętego zobowiązania. Doliczane są odsetki wynikające z wysokości oprocentowania i przeróżne opłaty dodatkowe, w zależności od wybranego pożyczkodawcy – szczegóły tutaj https://pozyczasz.pl/pozyczki/ . Te ostatnie nie muszą się pojawić, ale w praktyce występują bardzo często. Chodzi tutaj przykładowo o prowizję za samo udzielenie pożyczki, ubezpieczenie, opłatę przygotowawczą, koszt ustanowienia zabezpieczenia, opłaty administracyjne. Niektóre parabanki udzielają pierwszych chwilówek za darmo i w ich przypadku oprocentowanie jest zerowe, nie ma też żadnych opłat dodatkowych.

Oprocentowanie składa się z dwóch elementów – stałego (marża banku niepodlegająca zmianom) i zmiennego (WIBOR, aktualizowany co parę miesięcy, zależny od czynników rynkowych). Na oprocentowanie pożyczki wpływa jej kwota. Zasada jest taka, że przy wyższych kwotach można liczyć na niższe oprocentowanie. Dalej mamy wysokość wkładu własnego, co jednak chwilówek nie dotyczy, ale przykładowo kredytów hipotecznych. To samo będzie z jego przeznaczeniem – instytucji pozabankowych nie interesuje to, na co klient wyda przyznane mu środki finansowe. Na oprocentowanie pożyczki może mieć wpływ źródło dochodów i chodzi tutaj głównie o ryzyko ponoszone przez usługodawcę. Jeśli nie mamy stałych dochodów, są one niskie, pożyczkodawca może wystosować wyższą wysokość marży. Na korzystniejsze oprocentowanie mogą liczyć klienci, którzy zdecydują się na cross-selling, czyli na jakieś dodatkowe usługi od tego samego pożyczkodawcy.