Z określeniem f-gazy spotkało się pewnie wiele wiele osób, jednak wiele z  nich kompletnie nie zdaje sobie sprawy z tego co kryje się za tym określeniem i co oznaczają uprawnienia f-gazy. Warto się temu bliżej przyjrzeć, ponieważ jak sie okazuje fluorowane gazy cieplarniane obecnie są coraz istotniejszym tematem w związku z instalacjami klimatyzacyjnymi, chłodniczymi, z którymi na każdym kroku możemy się spotkać. 

Kto powinien uzyskać uprawnienia gazowe?

Mówiąc o uprawnieniach f-gazy powinniśmy zwrócić uwagę na to kto powinien się o takie uprawnienia starać. Specjalnie przygotowane szkolenia f-gazy pozwalają na to, by uzyskać uprawnienia gazowe, pod warunkiem późniejszego zdania egzaminu, który prowadzony jest przez Urząd Dozoru Technicznego. Taki egzamin prowadzony przez przez instytucje publiczną, dlatego uzyskane uprawnienia mają charakter ogólny i będą przez wszystkich respektowane. 

Uczestnictwo w szkoleniach przygotowujących do tego, by zapisać się na testy i egzamin będzie skierowane przede wszystkim do tych osób, które zawodowo pracują z usługami, które wiążą się ze stosowaniem tych substancji, które mogą wpływać na zubożenie warstwy ozonowej albo z fluorowanymi gazami cieplarnianymi. Warto więc mieć tą kwestię na uwadze, ponieważ taki kurs będzie właściwy dla tych osób, którzy instalują, konserwują, serwisują urządzenia klimatyzacyjne i pompy ciepła. W tych urządzeniach wykorzystuje się właśnie czynniki chłodzące o negatywnym wpływie na atmosferę, dlatego właśnie uprawnienia takie będą w tej sytuacji wymagane. 

Kursy dostępne są dla wszystkich osób, które są ta tematyką zainteresowane, nie są stawiane żadne dodatkowe wymagania. Jest to kurs, w którym można brać udział mając 18 lat i nie będąc skazanym za przestępstwa przeciwko środowisku. 

Praca z klimatyzacją – wskazane posiadanie uprawnień 

Taki kurs, który przygotuje do uzyskania wspominanych uprawnień będzie wskazany dla osób, które pracują z urządzeniami klimatyzacyjnymi, chłodniczymi czy pompami ciepła w zakresie ich eksploatacji, obsługi, konserwacji, remontu czy montażu. W ramach takiego kursu można oczekiwać na teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy z takimi instalacjami w zakresie urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła. Kurs dotyczy również kwestii takich jak chłodnicze samochody ciężarowe czy przyczepy chłodni, które mają gazy cieplarniane fluorowane. 

Zakres prowadzonego szkolenia 

Jeśli chodzi o szkolenia f-gazy będzie to szkolenie, które ma charakter teoretyczny i praktyczny. Wykładowcy odpowiadający za prowadzenie kursu posiadają stosowne przygotowanie oraz doświadczenie w tym zakresie. Szkolenie jest jednodniowe, prowadzone w nowoczesnych salach szkoleniowych. Uczestnicy kursów dodatkowo otrzymują również specjalnie przygotowywane pomoce dydaktyczne i materiały szkoleniowe. W ramach zajęć podejmowane są takie kwestie jak zasady termodynamiki, działanie czynników na klimat i atmosferę, kontrola urządzeń przed uruchomieniem, kontrole szczelności, postępowanie z czynnikami przyjazne środowisku, montaż, serwisowanie urządzeń chłodniczych. 

Wybierając między innymi kursy prowadzone przez GRUPA SILESIA Sp. z o.o. – https://kursyzawodowe.pl/ można liczyć na profesjonalnie prowadzone szkolenie, które przyniesie doskonałe efekty i przygotowanie do egzaminu w UDT będzie na wysokim poziomie. Tym samym będzie rosła szansa na to, że taki egzamin będzie kończył sie pozytywnym wynikiem. Warto więc wybierać takie miejsce, gdzie kurs będzie prowadzony na najwyższym poziomie.