Nie od dziś wiadomo, że własne ujęcie to gwarancja czystej i zdrowej, a przede wszystkim praktycznie darmowej wody. Co więcej takie rozwiązanie niemal całkowicie uniezależnia nas od zewnętrznych dostawców. Choć montaż instalacji wydaje się na początku stosunkowo karkołomnym przedsięwzięciem, rzeczywistość jest o wiele mniej skomplikowana.

Źródła wody pitnej

Wodę do celów bytowych można czerpać z kilku źródeł, w zależności od przeznaczenia i uzbrojenia działki i położonych na niej nieruchomości.

Nie ulega wątpliwości, że jeden z najbardziej ekologicznych i równocześnie najtańszych sposobów to oczywiście zagospodarowanie całkowicie darmowej wody deszczowej. Można także wykonać przyłącze do lokalnej sieci wodociągowej lub wykopać swoją własną studnię. Dlaczego ten ostatni sposób jest najlepszy? O tym w dalszej części artykułu.

Własna studnia głębinowa

Prywatna studnia głębinowa to wyjątkowo praktyczny sposób na uniezależnienie się od kosztownej wody z wodociągów lub deszczówki dostępnej w ograniczonym zakresie. Do tłoczenia wód głębinowych służą oferowane przez Watermark pompy głębinowe wraz z odpowiednim osprzętem.

Formalności, czyli jak mieć darmową wodę

Aby stać się właścicielem studni głębinowej należy spełnić kilka warunków i uzyskać pozwolenie.

Wynika to z ustaw zapisanych w Prawie wodnym oraz w Prawie geologicznym i górniczym. Takie pozwolenie wodnoprawne jest wymagane w sytuacji, gdy:

  • pobór wody ze studni głębinowej przewyższa 5 m³ na dobę,
  • głębokość odwiertu jest większa niż 30 metrów,
  • woda zostanie wykorzystywana do zaspokojenia potrzeb działalności gospodarczej.

Jeśli studnia głębinowa jest przeznaczona do celów bytowych, trzeba zgłosić budowę do odpowiedniego urzędu i przedłożyć szkic usytuowania studni głębinowej na działce wraz z oświadczeniem o prawie własności. Nie zachodzi wówczas potrzeba uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego.

Wybór pompy głębinowej

Aby wykonać własne ujęcie wody należy przede wszystkim określić dwa bardzo ważne parametry:

  • maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wodę,
  • minimalną wysokość ciśnienia.

Mogą się one mocno różnić między działkami czy położonymi na nich nieruchomościami. Szacuje się jednak, że zwykły dom jednorodzinny zamieszkiwany przez 4 osoby generuje zapotrzebowanie w granicach 1-2 m³/h wody pitnej.

Znając zapotrzebowanie trzeba również określić ciśnienie, z jakim woda będzie wypływać z punktów czerpalnych. W tym celu należy określić takie kwestie jak:

  • odległość studni od domu,
  • wysokość budynku i rodzaj zastosowanej w domu armatury,
  • średnica rurociągu.

Oferowane przez Watermark pompy głębinowe wraz z kompatybilnym osprzętem to inwestycja na długie lata.

Warto zatem kupić urządzenie, które zapewnia nie tylko komfort pracy instalacji, ale także odpowiedni wypływ wody z kranu. Mając na uwadze najważniejsze parametry, można z łatwością wybrać odpowiednią pompę głębinową i cieszyć się czystą i darmową wodą z własnego ujęcia.