Poszukujesz dobrego kursu języka obcego dla firm? Czy masz już sformułowane kryteria, co to dla Ciebie oznacza „dobry kurs”? W tym artykule podpowiadamy, czym powinien charakteryzować się kurs językowy dla firm, aby był skuteczny.

Atmosfera

Choć może się to wydawać sprzeczne z intuicją, najlepiej przyswajamy nową wiedzę w atmosferze tolerancji dla naszych błędów. Jest to szczególnie istotne podczas nauki języka obcego. Dobry lektor traktuje popełniane błędy jako naturalną część procesu uczenia się. Oczywiście, będzie korygował pomyłki, ale nie będzie okazywał krytycyzmu i niezadowolenia. Lektorów z podobnym nastawieniem znaleźć można na https://www.britishschool.pl/lomianki. Zwróć uwagę na to, jak małe dzieci uczą się używać swojego ojczystego języka. Na początku mówią po swojemu, przekręcają słowa, popełniają gramatyczne i leksykalne błędy. To naturalne.

Bardzo istotne jest, aby każdy uczestnik kursu czuł się dobrze. Nikt nie lubi mieć poczucia, że „odstaje” i jest w tyle za innymi. Uczestnicy powinni zostać tak dobrani, żeby byli na zbliżonym poziomie znajomości języka. O ile pewna dawka zdrowej rywalizacji może być korzystna, dobry lektor będzie starał się niwelować tarcia w grupie, a nie nastawiać jej członków przeciwko sobie nawzajem.

Nacisk na mówienie

Celem w nauce języka obcego jest przede wszystkim to, żeby umieć się komunikować, to znaczy: umieć spontanicznie rozmawiać w tym języku. Prawda jest taka: żeby nauczyć się mówić, trzeba podejmować próby mówienia, nawet jeśli na początku będziemy popełniać mnóstwo błędów. Względna płynność jest ważniejsza niż absolutna poprawność. Dlatego tak ważne jest, aby podczas kursu jak najczęściej pojawiały się ćwiczenia w mówieniu, a nie tylko w wypełnianiu testów gramatycznych w książce.

Motywacja

Kolejnym ważnym aspektem dobrego kursu językowego jest motywacja. Kluczowa jest pod tym względem postać prowadzącego, który musi mieć odrobinę zdolności przywódczych i wrodzony entuzjazm. Najlepszym sposobem wydobywania motywacji jest pokazać, że język nie jest martwą wiedzą książkową, tylko użytecznym narzędziem do orientacji we współczesnym świecie. Kurs powinien zawierać jak najwięcej elementów kontaktu z żywym językiem, artykuły z obcojęzycznych czasopism, fragmenty filmów itd. Wszystkie te elementy znajdują się w kursach dostępnych na https://www.britishschool.pl/lomianki/kursy-dla-firm. Najlepiej zapamiętujemy wtedy, kiedy przyswajana umiejętność została powiązana z czymś, co nas rzeczywiście interesuje. W wypadku kursów dla firm, język obcy powinien zostać zaprezentowany w kontekście dziedziny, którą się firma zajmuje, tak żeby uczestniczy widzieli faktyczny związek tego języka z pracą, którą wykonują na co dzień.

Zwykle, szukając dobrego kursu dla firm, zwracamy uwagę na kwalifikacje prowadzących, cenę i inne techniczne szczegóły. Są one niezwykle ważne. Równie ważne są jednak inne, przedstawione w artykule czynniki, wiążące się bardziej z międzyludzkimi interakcjami i samopoczuciem uczestników.