Egzekucja komornicza to zajęcie przez komornika majątku dłużnika po to aby spłacić jego należności wobec wierzyciela. I to on musi złożyć taki wniosek, ponieważ komornik jest tylko wykonawcą wyroku sądowego o rozpoczęciu egzekucji.

Najpierw pismo z sądu

Pierwszym jej etapem jest obowiązek poinformowania dłużnika, że została ona wszczęta. Oficjalne pismo sądowe w tej sprawie może być wysłane pocztą. Gdy natomiast dłużnik nie odbiera takiej korespondencji, komornik dostarcza je sam w czasie pierwszego spotkania z dłużnikiem. Jeżeli dłużnik nie chce wpuścić komornika, ma on prawo wejść do lokalu również w asyście policji. Trzeba również wiedzieć, że komornik nie sprawdza, czy żądanie spłaty długu jest zasadne, dlatego wszystkie zastrzeżenia związane z błędami, trzeba rozstrzygać na etapie postępowania sądowego.

Egzekucja komornicza rozpoczyna się od ustalenia przez komornika majątku dłużnika. Dotyczy to nie tylko stałych lub okresowych źródeł dochodu, stanu kont bankowych, oszczędności, ale również ewentualnych ruchomości i nieruchomości.

Zajęcie pensji lub emerytury

Kolejnym krokiem komornika jest zajęcie wynagrodzenia za pracę. Nie może ono jednak dotyczyć całej sumy. Wolne od potracenia musi 75 procent aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pieniądze na spłatę długów mogą również pochodzić z emerytur lub rent. I w tych przypadkach nie można zabrać całego takiego świadczenia.

Komornik ma prawo również zająć rachunek bankowy dłużnika, czyli po prostu władać znajdującymi się tam lub wpływającymi pieniędzmi. Może on sam podać jego numer, jeżeli jednak tego nie zrobi, komornik sam to ustali. Na przykład w czasie podczas przeszukania mieszkania lub zwróci się po dostęp do tak zwanych wrażliwych danych osobowych, aby ustalić, jakim faktycznym majątkiem dysponuje dłużnik. Komornik otrzyma wówczas na przykład numery PESEL, NIP, REGON oraz numery rachunków bankowych dłużnika. Czasami zdarza się również tak, iż właścicielem rachunku w banku nie jest wyłącznie sam dłużnik, ale też na przykład współmałżonek. I w takiej sytuacji egzekucja może być wykonywana z całych jego środków.

Czy dłużnik ma nieruchomości?

W czasie egzekucji, komornik może także składać do urzędów wnioski o udostępnienie niektórych danych, potrzebnych w procesie egzekucji. To może służyć również ustaleniu, jakie nieruchomości lub ruchomości są w posiadaniu dłużnika. Jeżeli jest on tylko ich współwłaścicielem, to również podlegają one zajęciu w całości.

W przypadku ruchomości zajęciu podlegają między innymi: każdy sprzęt AGD i RTV, samochody i inne pojazdy, komputery i elementy wyposażenia mieszkania.

Więcej informacji na temat egzekucji komorniczej i pracy Komornika można znaleźć na stronie https://mielec.komornik.pl/.