Liczba Polaków pracujących w Holandii szacowana jest na około 250 tys. Z czego ponad 90 000 to osoby, które przebywają tu czasowo. Pracodawcy, którzy zatrudniają takie osoby legalnie, odprowadzane mają składki co miesiąc na poczet podatku dochodowego. Nadpłacony podatek pracownik jest w stanie odzyskać przebywając już w Polsce. W zależności od uzyskanego dochodu, może to być nawet kilkaset Euro. Jak wygląda cała procedura odzyskania pieniędzy?

Zwrot podatku z Holandii – dodatkowe informacje

Możliwość wystąpienia o zwrot nadpłaconego podatku, przysługuje wszystkim tym, którzy odbywali stosunek pracy legalnie i co miesiąc z wynagrodzenia potrącano im zaliczkę na podatek dochodowy. Zwykle zwroty podatkowe z Holandii dotyczą pracowników sezonowych, którzy nie przekroczyli kwoty wolnej od podatku. Dodatkowo osoby pracujące w Holandii mogą liczyć na ulgi podatkowe, które jeszcze mogą pomóc w uzyskaniu większego zwrotu podatku. Najpopularniejsze z nich to ulgi na dziecko i ulga rozłąkowa. Aktualnie w Holandii obowiązują dwa progi podatkowe. Pierwszy próg wynosi 68 507 euro, drugi już powyżej tej kwoty. 

W przypadku Holandii, o zwrot nadpłaconego podatku, pracownicy mogą starać się nawet o 5 lat wstecz. Zwrot podatku jest do odzyskania nawet w przeciągu 3 miesięcy. Trzeba jednak pamiętać o dopełnieniu wszelkich niezbędnych formalności w ustalonym terminie przez holenderski urząd skarbowy – Belastingdienst. 

Polacy, którzy pracują poza granicami naszego kraju, są w stanie uzyskać nawet 100 % należnego im zwrotu. Terminy, jakie są obowiązkowe, zależą od posiadanego statusu. Osoby niezameldowane powinny złożyć zeznanie podatkowe do dnia 1 lipca, który następuje po okresie podatkowym. Z kolei tych, którzy przebywają w Holandii na stałe, obowiązuje termin 1 maja. Dla zapominalskich holenderski urząd skarbowy przewiduje kary za niedotrzymanie terminów i braku otrzymania deklaracji podatkowej. 

Proces uzyskania zwrotu podatku z Holandii

Procedura wymaga od osoby pracującej za granicą wypełnienia stosownych dokumentów. Można tego dokonać drogą elektroniczną – bez wychodzenia z domu. Rozliczenie podatku z zagranicy dokonać możemy z pomocą profesjonalnego biura podatkowego, które krok po kroku przejdzie z nami drogę starania się o zwrot podatku. Skompletowanie dokumentów, system rozliczeniowy i otrzymanie nadpłaty podatku wprost na konto. To trzy proste kroki, aby uzyskać zwrot podatku. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://holandia.org/