Prowadzenie własnej firmy to nie tylko działalność operacyjna i generowanie za jej pośrednictwem zysków, ale także ciągły rozwój i polepszanie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Gdy przychody nie pozwalają na sfinansowanie tego typu aktywności, z pomocą przychodzą kredyty inwestycyjne dla firm. W poniższym artykule odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania na ich temat.

Czym jest kredyt inwestycyjny?

Kredyt inwestycyjny to forma uzyskania finansowania celowego z banku. Cechują go bardzo wysokie kwoty (niektóre instytucje w ogóle nie ustalają górnej granicy zobowiązań) oraz długi czas kredytowania, nawet na 20 lat (udzielane są jednak także zobowiązania na rok lub kilka lat). Bardzo często można je nadpłacać. Możliwa jest także karencja w spłacie rat kapitałowych, czyli ich odroczenie. W wielu przypadkach od firmy wymagane jest posiadanie wkładu własnego (od 20% do 30% wnioskowanej kwoty). Co ważne kredyt inwestycyjny (jak sama nazwa mówi) może być wydatkowany jedynie na inwestycje. Oznacza to, że pozyskane środki mogą pokryć zakup:

  • maszyn oraz urządzeń wykorzystywanych do działalności operacyjnej, a także sprzętu komputerowego,
  • firmowych nieruchomości,
  • środków transportu należących do firmy,
  • praw autorskich,
  • licencji,
  • know-how,
  • udziałów w przedsiębiorstwach,
  • długoterminowych papierów wartościowych.

Jeżeli przedsiębiorstwo potrzebuje gotówki na sfinansowanie innych wydatków niż zakupy pozwalające na rozwój, kredyty gotówkowe, na dowolny cel, opisują poradniki jak Ktory.pl. To idealne rozwiązanie umożliwiające pokrycie różnorodnych wydatków firmowych, jak i osób fizycznych.

Kto może dostać kredyt na inwestycje?

Jak wspomniano wcześniej, kredyt inwestycyjny udzielny jest przedsiębiorstwom. Warto jednak wiedzieć, że konieczne jest spełnienie wymagań stawianych przez banki, by móc zaciągnąć tego typu zobowiązanie. Przede wszystkim są one zazwyczaj udzielne firmom, które funkcjonują na rynku od dłuższego czasu. W ofertach niektórych banków znaleźć można jednak specjalne oferty kierowane do nowootwartych przedsiębiorstw. Konieczne jest także przedstawienie konieczności planowanej inwestycji, planu finansowego (w tym kosztorysu), jej analizy prawnej oraz marketingowej. Istotne jest wyliczenie przewidywanej efektywności ekonomicznej zakupu oraz zysków, które może przynieść. Banki na podstawie zgromadzonej dokumentacji oceniają zasadność udzielania kredytu na daną inwestycję, jak i wyliczają zdolność przedsiębiorstwa do spłaty danego zobowiązania w określonym w umowie terminie.

Jak znaleźć najbardziej atrakcyjne oferty kredytów na inwestycje?

Udzielania kredytów inwestycyjnych przez banki związane jest z indywidualnym ustaleniem zasad związanych ze zobowiązaniem. Podczas poszukiwania najbardziej atrakcyjnej oferty warto wziąć pod uwagę przede wszystkim oferowaną wysokość oprocentowania. Jest ona w wielu przypadkach uzależniona od zdolności kredytowej danego przedsiębiorstwa. Nie mniej istotna jest ustalana indywidualnie wysokość prowizji (waha się ona zazwyczaj od 0% do 5% w zależności od oferty). Podczas porównywania ofert warto wziąć pod uwagę także inne parametry kredytu, takie jak np. czas kredytowania. Pomocne w wybraniu najkorzystniejszego finansowania mogą by dostępne za darmo w internecie kalkulatory kredytowe. Potrzebując profesjonalnej porady, warto zgłosić się do doradcy kredytowego. Może on nie tylko wyłuskać najbardziej okazyjną ofertę, ale także wspomóc w negocjacjach prowadzonych z bankiem.