Kredyty gotówkowe pozwalają na łatwe uzyskanie środków na dowolny cel. Ich rynek jest jednak bardzo zróżnicowany. Warto dowiedzieć się, jak wygląda weryfikacja zdolności kredytowej oraz w jaki sposób można na nią wpłynąć.

Konsumenci, którzy potrzebują dodatkowego zastrzyku gotówki, mają do wyboru kilka opcji. Tradycyjnie dużą popularnością cieszą się kredyty gotówkowe. Według raportu Kredyt Trendy przygotowanego przez BIK tylko w 2019 roku zawarto 4,1 mln nowych umów na zobowiązania tego typu, łącznie spłacamy natomiast 8,19 mln kredytów gotówkowych i ratalnych, a wartość zadłużenia z tytułu kredytów konsumpcyjnych wynosi 184,6 mld zł. Tak duże zainteresowanie tym produktem wynika przede wszystkim z jego sporej uniwersalności. Z jego pomocą można sfinansować zarówno duże inwestycje czy zakupy, jak i uzyskać mniejsze wsparcie w kryzysowym momencie. Kredyty gotówkowe gwarantują przy tym stosunkowo dużą elastyczność i dostosowanie systemu spłat do możliwości domowego budżetu. Aby uzyskać finansowanie, konieczne będzie posiadanie określonej zdolności kredytowej. Warto wiedzieć, co ma na nią wpływ i jak wygląda cała procedura.

Dobór odpowiedniego kredytu gotówkowego

Rozbudowane propozycje banków w zakresie kredytów gotówkowych wcale nie ułatwiają podjęcia odpowiedzialnej decyzji. Z punktu widzenia klienta liczy się jednak przede wszystkim dobór opcji charakteryzującej się jak najniższymi kosztami: poza samym pożyczonym kapitałem konieczne stanie się również pokrycie  oprocentowania i innych opłat. Ich poznanie będzie możliwe dzięki wskaźnikowi RRSO, czyli rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania. Nie jesteśmy jednak skazani na żmudną weryfikację ofert banków. Najlepszy kredyt gotówkowy znajdziemy w łatwy sposób dzięki rankingowi https://www.bankier.pl/smart/kredyty-gotowkowe. Wystarczy wprowadzić kwotę oraz podstawowe parametry spłaty, aby dowiedzieć się, jakie będą całkowite koszty kredytu oraz ile wyniesie miesięczna rata. W dzisiejszych czasach również cała procedura może zamknąć się w wygodnej formie online: od złożenia wniosku i otrzymania funduszy na dowolny cel dzieli nas dosłownie kilka kliknięć. Wcześniej przeanalizowana zostanie jednak zdolność kredytowa oraz dotychczasowa historia kredytobiorcy.

Różne procedury przy kredycie gotówkowym

Rynek kredytów gotówkowych – w przeciwieństwie do chociażby segmentu kredytów hipotecznych – jest bardzo zróżnicowany. O ile w tym drugim przypadku procedury są do siebie bardzo zbliżone, uzyskanie kredytu gotówkowego nie zawsze będzie wyglądać w podobny sposób. Znaczne różnice dotyczą zwłaszcza weryfikacji zdolności kredytowej klienta. Ta w niektórych przypadkach ogranicza się do absolutnego minimum i opiera się np. na złożonym oświadczeniu o zarobkach lub danych pobranych z konta osobistego. Czasami jednak – zwłaszcza jeżeli kredyt dotyczy wysokich sum lub spłata jest rozkładana na długi okres – konieczne stanie się dostarczenie zaświadczenia o zarobkach wydanego przez pracodawcę lub ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń.

Nawet w przypadkach, w których kredyty są procedowane bardzo szybko, a wnioskować o nie można w pełni za pośrednictwem kanałów bankowości internetowej lub mobilnej, zdolność kredytowa klienta podlega weryfikacji. Bank zwraca przy tym uwagę na różnorodne czynniki pozwalające na ograniczenie ryzyka.

Co wpływa na zdolność kredytową? Parametry kredytu

Zbyt niska zdolność kredytowa bardzo często jest powodem odmownej decyzji banku. Wpływa na nią przy tym wiele czynników. Część z nich dotyczy samego zobowiązania:

  • Kwota kredytu: oczywiście największy wpływ na zdolność kredytową konkretnej osoby ma to, jakie środki będzie chciała uzyskać w ramach kredytu gotówkowego. Im większe, tym większej zdolności kredytowej będzie potrzebować.
  • Okres spłaty: z perspektywy banku kluczowe okazuje się to, czy kredytobiorca będzie w stanie wywiązać się z postanowień umowy i spłacać raty zgodnie ze wskazanym harmonogramem. Zbyt wysoka miesięczna płatność może w związku z tym stać się poważnym obciążeniem dla domowego budżetu. Im wyższa liczba rat, tym mniejsze koszty w perspektywie miesiąca, z drugiej strony: tym większe opłaty związane z kredytem w perspektywie całego zobowiązania.
  • Rodzaj rat: na rynku zdecydowanie największą popularnością cieszą się raty równe, w których co miesiąc płacimy taką samą kwotę. Istnieje również możliwość wybrania rat malejących – wówczas największe obciążenie przypada na początek spłaty, a następnie płatności stają się coraz niższe. Pozwala to przy tym na osiągnięcie wymiernych oszczędności w dłuższej perspektywie, jednak ze względu na nadmierne obciążenie portfela na starcie, konieczne stanie się wykazanie zdecydowanie wyższą zdolnością kredytową.

Bank przyjrzy się kredytobiorcy

Kluczowe znaczenie dla banku będą odgrywały również możliwości finansowe oraz dotychczasowa historia kredytowa klienta. Wprawdzie algorytmy wykorzystywane przez poszczególne instytucje mogą się od siebie różnić, jednak z pewnością liczyć będzie się kilka podstawowych danych:

  • Osiągane dochody i wydatki: im więcej zarabiamy, tym wyższa zdolność do regulowania dodatkowych zobowiązań. Wysokie miesięczne wpływy to najlepszy argument przemawiający za kredytobiorcą. Z drugiej strony są jednak również wydatki: jeżeli po uregulowaniu płatności pozostają nam niewielkie fundusze, bank może nie zgodzić się na udostępnienie większych środków. W celu udokumentowania stanu budżetu domowego wymagane mogą być przy tym różne dokumenty. Bardzo często – zwłaszcza w przypadku instytucji prowadzącej konto osobiste i niższej kwoty kredytu – wystarczający okaże się wgląd do rachunku. W innych przypadkach konieczne może być dostarczenie dodatkowych dokumentów.
  • Inne aktywne zobowiązania: posiadane kredyty i inne zobowiązania mówią wiele nie tylko o stanie naszych finansów, ale również przyzwyczajeniach finansowych oraz sposobie, w jaki zarządzamy budżetem. Przekredytowanie wiąże się z dużym ryzykiem – nie tylko dla instytucji, która miałaby udzielić nowej pożyczki, ale również samego kredytobiorcy.
  • Perspektywy zawodowe i doświadczenie: to czynnik, który okaże się szczególnie ważny w przypadku większych kredytów spłacanych przez dłuższy okres. Wówczas powstaje dodatkowe ryzyko związane m.in. z możliwością utraty dochodów lub ich obniżeniem. Dobre wykształcenie, duże doświadczenie zawodowe czy perspektywiczna branża to czynniki, które znacząco polepszą pozycję kredytobiorcy w oczach banku.
  • Sytuacja rodzinna: życie prywatne jest również w stanie powiedzieć wiele na temat naszych finansowych postaw. Osoby żyjące w związku małżeńskim w kryzysowym momencie mogą zazwyczaj liczyć na wsparcie pochodzące z innego źródła. Dzieci z jednej strony wiążą się z dodatkowymi kosztami, z drugiej jednak często sprawiają, że jesteśmy mniej skłonni do podejmowania ryzykownych zachowań.
  • Historia kredytowa: często poszukujemy kredytów bez BIK, BIG czy KRD. Nie należy jednak się łudzić: takie zobowiązania po prostu nie istnieją. Banki weryfikują dotychczasową działalność swoich potencjalnych klientów i z dużą dozą ostrożności podchodzą do tych, którzy w przeszłości borykali się z problemami ze spłatą. W praktyce negatywne wpisy w bazach oznaczają brak możliwości uzyskania wsparcia. Wówczas konieczne staje się albo poczekanie na dezaktualizację wpisów, albo sięgniecie po pożyczki z sektora pozabankowego, który co do zasady podchodzi do tej kwestii zdecydowanie bardziej liberalnie, zazwyczaj znajduje to jednak przełożenie na koszty związane z pozyskaniem dodatkowej gotówki.

Jak zwiększyć zdolność kredytową?

Każdy z nas posiada znaczny wpływ na to, jak prezentuje się jego zdolność kredytowa. Oczywiście najlepszą radą okaże się zwiększenie dotychczasowych dochodów, jednak czasami wystarczy wprowadzić kilka prostych zmian, które wymiernie wpłyną na wiarygodność w oczach instytucji i pozwolą na uzyskanie zdecydowanie wyższych środków. Dobrym pomysłem będzie przede wszystkim pozbycie się innych zadłużeń i np. wcześniejsza spłata innych kredytów czy pożyczek. Warto przemyśleć likwidację zbędnych kart kredytowych czy limitów w rachunkach: te, choć często nieużywane, obciążają znacznie zdolność kredytową. Poza tym skutecznym sposobem na uzyskanie kredytu będzie zmiana jego warunków: rozłożenie spłaty na większą liczbę rat i ustalenie tradycyjnych rat równych zamiast malejących pozwoli na uzyskanie zdecydowanie większej kwoty bez jakichkolwiek wyrzeczeń.