Wielu przedsiębiorców zmaga się brakiem środków finansowych na rozwój firmy. Pieniądze są w końcu potrzebne zarówno do prowadzenia firmy i opłacania bieżących wydatków, jak i do wprowadzania w życie nowych inwestycji. Chcąc zwiększyć obroty przedsiębiorstwa, konieczne jest szukanie nowych rozwiązań i wykorzystywanie nowoczesnych technologii. Skąd wziąć na to środki? Bardzo często najlepszym rozwiązaniem jest kredyt na firmę.

Co trzeba wiedzieć na temat kredytów dla firm?

Kredyty dla firm różnią się od kredytów konsumenckich, są przyznawane na innych zasadach i konieczne jest spełnienie innych wymagań. Oczywiste jest, że aby móc się w ogóle starać o kredyt na firmę, konieczne jest posiadanie zarejestrowanej działalności. Co więcej, firma musi już jakiś czas funkcjonować na rynku, aby bank w ogóle rozważył wniosek kredytowy. Wśród ofert skierowanych do przedsiębiorców znajdują się kredyty obrotowe, kredyty odnawialne na rachunku firmowym oraz kredyty inwestycyjne. Co ciekawe, firmy bardzo często mogą liczyć na lepsze warunki spłaty kredytu niż osoby fizyczne, pod warunkiem, że spełniają wszystkie wymagania.

Przedsiębiorcy planujący wzięcie kredytu mogą szukać informacji na ten temat w sieci, pomocne na pewno okażą się porady kredytowe z bloga Go2Kredyt.

Kredyt na firmę – wymagania

Tak jak zaznaczyliśmy na początku, podstawowym warunkiem, aby starać się o kredyt na firmę, jest to, że musi ona funkcjonować na rynku już przynajmniej rok lub dwa. Kolejnym warunkiem jest posiadanie zdolności kredytowej oraz dobrej historii w banku. Następna istotna kwestia to zabezpieczenie finansowe. Znaczenie ma także typ przedsiębiorstwa. W przypadku spółek z.o.o. niezbędna jest zgoda wszystkich członków zarządu do tego, by wystąpić z wnioskiem do banku. Ponadto bank może wymagać od przedsiębiorcy przedstawienia biznesplanu, a nawet udostępnienia rachunków firmowych.

Jeśli chodzi o zabezpieczenie kredytu na firmę, to może nim być nieruchomość, w tym dom, mieszkanie, działka budowlana, rolna lub lokal użytkowy. W sytuacji, gdy przedsiębiorstwo ma niekorzystną historię kredytową, można rozważyć wzięcie pożyczki w instytucji pozabankowej. Trzeba jednak mieć świadomość, że jest to krok bardziej ryzykowny niż kredyt w banku. Niezbędne jest dokładne zweryfikowanie parabanku i sprawdzenie go w Rejestrze Instytucji Podatkowych.

O czym pamiętać, biorąc kredyt na firmę?

Poza opisanymi wyżej sprawami przedsiębiorca starający się o kredyt na firmę musi pamiętać o przekazaniu do banku niezbędnych dokumentów. Konieczne są:

– zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

– zaświadczenie o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) i REGON,

– zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku spółki),

– dokumentacja dotycząca przychodów i rozchodów przedsiębiorstwa.

Oczywiście bank może zażądać jeszcze innych dokumentów, należy pamiętać o tym, że w przypadku kredytów każdy klient jest traktowany indywidualnie, dotyczy to również ustalania warunków przyznania kredytu.