Osoby posiadające duże oszczędności szukają sposobów, aby ulokować je w takim miejscu, by nie traciły na wartości, a nawet przynosiły zyski. Obecnie oferty banków dotyczące kont oszczędnościowych oraz lokat są mało atrakcyjne, ze względu na niezwykle niskie oprocentowanie. Najlepszym wyjściem jest więc inwestowanie. Czym jest zatem portfel inwestycyjny i jak należy go budować?

Portfel inwestycyjny – co to? 

Według definicji, portfel inwestycyjny to zbiór finansowych lub rzeczowych aktywów inwestora, stanowiących dla niego formę lokowania majątku. Do składników portfela inwestycyjnego można zaliczyć takie elementy, jak gotówka, lokaty bankowe, akcje, obligacje, nieruchomości, złoto, antyki, dzieła sztuki, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, czy kamienie szlachetne i wiele innych rzeczy przedstawiających dużą wartość.

Każdy z wymienionych elementów posiada zróżnicowany poziom ryzyka inwestycyjnego, a więc może przynieść zróżnicowane zyski. Aby bezpiecznie lokować swoje oszczędności, należy posiadać pewną wiedzę dotyczącą m.in. zbywalności konkretnych przedmiotów. Różnego rodzaju inwestycje (ogólniej) omawia infoportfel.pl, chcąc zacząć inwestować, warto zapoznać się z dostępnymi informacjami w tym temacie.

Jak zbudować bezpieczny portfel inwestycyjny?

Rozpoczynając swoją przygodę z inwestowaniem należy mieć świadomość, że bardzo często ryzykowne metody lokowania kapitału dają szansę na największe zyski. Jeśli jednak zależy nam na bezpiecznym inwestowaniu, to musimy zapoznać się z pojęciem dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Co to oznacza? Dywersyfikacja w tym kontekście oznacza inwestowanie w wiele różnego rodzaju aktywów, co zmniejsza ryzyko z tym związane, a jednocześnie pozwala na maksymalizację zwrotu. Trzeba jednak uważać przy stosowaniu tej strategi inwestycyjnej, aby nie doprowadzić do przedywersyfikowania portfela, co z kolei może ograniczyć potencjał inwestycji.

Budowanie portfela inwestycyjnego powinno opierać się na następujących krokach:

– ustalenie celów inwestycyjnych,

– alokacja aktywów,

– wybór aktywów do portfela inwestycyjnego,

– monitorowanie portfela inwestycyjnego oraz dokonywanie niezbędnych zmian.

Jak inwestować, aby osiągać zyski?

Jeśli chcemy, by nasz portfel inwestycyjny nie tylko służył przechowywaniu oszczędności, które nie tracą w ten sposób na wartości, ale również przynosił zauważalne zyski, konieczne jest inwestowanie zarówno w bezpieczne, jak i ryzykowne aktywa. Bardzo dużo zależy również od naszego doświadczenia w tej dziedzinie. Początkujący inwestorzy nie powinni przekraczać  poziomu 10% instrumentów o większym ryzyku. Niezwykle istotna jest też umiejętność zachowania zimnej krwi i nie podejmowania pochopnych decyzji. Najlepszym rozwiązaniem jest stworzenie strategii inwestycyjnej i konsekwentne jej realizowanie. Dobrym krokiem jest konsekwentne pogłębianie wiedzy na temat inwestowania.