Wiele młodych osób wchodzących w dorosłość zastanawia się nad swoją przyszłością zawodową. Wydaje się, że zamiast tracić czas i pieniądze na byle jakie studia, lepiej zdecydować się na ukończenie kursów zawodowych i zdobycie konkretnych kwalifikacji. Na rynku pracy brakuje m.in. operatorów podestów ruchomych. Osoby uprawnione do obsługi takich urządzeń, nie mają więc problemów ze znalezieniem ciekawej pracy. 

Czym są podesty ruchome i kto może je obsługiwać

Zgodnie z obowiązującą definicją podesty ruchome to urządzenia mechaniczne wyposażone w układ jezdny oraz podnośnik. Dzięki nim możliwe jest przemieszczanie osób na stanowiska robocze zlokalizowane powyżej linii terenu. Obsługą urządzenia zajmuje się operator, posiadający dostęp do panelu sterowniczego poruszającego wysięgnikiem. Tego rodzaju sprzęt może występować w wersji przegubowej, nożycowej oraz teleskopowej. Jego zastosowanie skutecznie zastępuje tradycyjne rusztowania i wpływa na poprawę bezpieczeństwa oraz tempa wykonywanych prac.

W związku z tym, że podesty ruchome zaliczane są do urządzeń dozoru technicznego, do ich obsługi niezbędne jest posiadanie odpowiednich uprawnień. Aby zostać operatorem tego rodzaju maszyn, należy zapisać się na odpowiedni kurs zawodowy organizowany przez lokalny ośrodek szkoleniowy. Korzystanie z usług renomowanych i sprawdzonych ośrodków, takich jak GRUPA SILESIA Sp. z o.o. pozwala uzyskać niezbędne kwalifikacje i bez trudu dać egzamin państwowy.

Co zrobić by zostać operatorem podestów ruchomych

Żeby zostać operatorem tego rodzaju urządzeń, należy ukończyć szkolenie na podesty ruchome i zdać egzamin państwowy. Uczestnikami szkolenia mogą być osoby pełnoletnie, które posługują się językiem polskim w mowie i piśmie w stopniu komunikatywnym. Niezbędne jest także posiadanie przynajmniej wykształcenia podstawowego oraz uzyskanie zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania tego rodzaju pracy. Kurs na podesty ruchome składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Czas trwania szkolenia wynosi 35 godzin. Podczas zajęć teoretycznych kursanci zdobywają wiedzę dotyczącą stateczności oraz wytrzymałości udźwigu, rodzajów podwozi i napędów, zasad BHP, przepisów dozorowych, a także sposobów prawidłowej eksploatacji i konserwacji sprzętu. Zajęcia praktyczne obejmują naukę obsługi podestów ruchomych.

Egzamin o charakterze państwowym przeprowadzany jest przed komisją, w której skład wchodzą inspektorzy Urzędu Dozoru Technicznego. Egzamin składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Warunkiem przystąpienia do części praktycznej jest uzyskanie pozytywnego wyniku z teorii. Zadaniem kursanta jest rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 15 pytań. Dopuszczalne jest popełnienie czterech błędów. Podczas części praktycznej weryfikowane są nabyte umiejętności obsługi sprzętu. Osoby, które ukończą egzamin z wynikiem pozytywnym, otrzymują świadectwo kwalifikacji w formie plastikowej karty, uprawniające do obsługi podestów ruchomych. Okres ważności uprawnień wynosi 5 lat.

Zatrudnienie dla operatora podestów ruchomych

Operatorzy podestów ruchomych to fachowcy poszukiwani na rynku pracy. Ich umiejętności wykorzystywane są przede wszystkim podczas prowadzenia różnego rodzaju prac budowlanych i wykończeniowych. Mobilność i uniwersalność podestów sprawia, że korzysta się z nich przy montażu klimatyzacji, rolet zewnętrznych, prac elewacyjnych oraz dekarskich. Osoby posiadające odpowiednie uprawnienia mogą także liczyć na pracę przy instalacji reklam, czy też montażu oświetlenia. Podesty ruchome sprawdzają się również w sadownictwie, ułatwiając zbieranie owoców z wysokich drzew. 

Praca operatora podestów ruchomych ma charakter rozwojowy. Osoby posiadające uprawnienia kategorii I P, pozwalające na obsługę podnośników nożycowych, koszowych i przewoźnych, mogą dalej się rozwijać i zdobywać nowe kwalifikacje. Ukończenie odpowiedniego kursu kategorii II P daje możliwość obsługi urządzeń wiszących, stacjonarnych, bądź masztowych. Tego rodzaju sprzęt jest powszechnie wykorzystywany podczas prac remontowych lub konserwacyjnych budynków i budowli. Dowiedz się więcej na temat szkoleń UDT – https://kursyzawodowe.pl/oferta/szkolenia-udt/.