Trudna sytuacja na rynku gospodarczym, utrata klientów, a co za tym idzie, problem z utrzymaniem optymalnej płynności finansowej może być jedną z przyczyn poważnych problemów firmy. Brak środków na rozwój, inwestycje czy poszerzanie rynków zbytu to problem, który nie wpływa znacząco na kondycję firmy. Jednak brak środków na pokrywanie podstawowych bieżących wydatków jak wynagrodzenie, płatność za faktury czy regulowanie zobowiązań kredytowych może prowadzić do niewypłacalności firmy, a co za tym idzie do jej upadłości. Jednak bankructwo i likwidacja firmy to ostateczność, przed którą skutecznie można się uchronić, wdrażając proces restrukturyzacji. Czym jest restrukturyzacja firmy? W jaki sposób kancelaria restrukturyzacyjna może nam pomóc procesie restrukturyzacji? Jakie korzyści wynikają ze wdrożenia restrukturyzacji w firmie?

Czym jest restrukturyzacja firmy?

Restrukturyzacja firmy to zbiór procesów, które mają na celu polepszenie sytuacji przedsiębiorstwa głównie w obszarze finansowym. Restrukturyzacja to trudny i żmudny proces, którego poziom skomplikowania jest ściśle uzależniony od wielkości firmy i skali problemu. Co do zasady, restrukturyzacja ma na celu zweryfikowanie źródła problemów finansowych, poprawy stosunków z dotychczasowymi wierzycielami naszych długów, a następnie wprowadzenie elementów, które pozwolą na ozdrowienie kiepskiej sytuacji finansowej firmy. Czasem niestety są to bardzo drastyczne kroki jak redukcja zatrudnienia czy rezygnacja z pewnych inwestycji. Kroki te jednak są potrzebne, jeśli kierownictwo firmy realnie myśli o kontynuacji działalności. Na gruncie prawnym restrukturyzacja jest pojęciem wielowymiarowym, dlatego w celu przeprowadzenia jej w sposób prawidłowy, należy uzyskać wsparcie kancelarii restrukturyzacyjnej. 

W czym pomoże nam kancelaria restrukturyzacyjna?

Kancelaria restrukturyzacyjna to profesjonalne wsparcie dla firm, które oczekują specjalistycznej pomocy w zakresie prawa, zarządzania oraz ekonomii finansów. Dzięki doświadczeniu prawników restrukturyzacyjnych, przejście przez restrukturyzację będzie znacznie prostszy, a sam proces przebiegnie sprawniej i szybciej. Kancelaria prawna zajmuje się kontaktem z wierzycielami, przygotowaniem stosownych pism oraz planowaniem procesu restrukturyzacji. Jest to szczególnie istotne wsparcie w momencie, gdy kierownictwo firmy nie jest biegłe obszarze prawa i finansów. 

Jakie zalety niesie ze sobą restrukturyzacja

Restrukturyzacja to często zimny prysznic dla kierownictwa firmy, która w przyszłości przykłada szczególną uwagę do odpowiedniego zarządzania swoim przedsiębiorstwem. Dzięki restrukturyzacji nie musimy przekreślać swoich planów i marzeń związanych z prowadzeniem sprawnie działającej firmy na rynku. Proces ten ozdrowi finanse, wprowadzi ład i porządek w struktury zarządzania przedsiębiorstwem oraz nada odpowiedni kierunek dalszego rozwoju firmy.