Prowadzenie działalności gospodarczej jest zadaniem dość zróżnicowanym w zależności od branży. Dla osoby początkującej w tej sferze opanowanie wszystkich zobowiązań i przepisów może być trudne, gdyż w krótkim czasie trzeba opanować wiele spraw związanych z podatkiem dochodowym, podarkiem vat, opłacaniem składek emerytalnych, zdrowotnych i innych. Dodatkowo, w zależności od branży, dochodzą tutaj kwestie prawne związane z umowami podpisywanymi z pracownikami czy kontrahentami. W przypadku, gdy firma się rozrasta prowadzenie jej w formie jednoosobowej działalności może stać się uciążliwe i niebezpieczne. Może zatem przyjść moment, w którym właściciel firmy powinien przemyśleć korzyści jakie mogą płynąć z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę.

Jak to wszystko zorganizować?

Sam wpis spółki do krajowego rejestru sądowego może już nasuwać myśl, iż cały proceder wymaga interwencji specjalisty. W takim przypadku, specjalistą jest prawnik lub radca prawny, który w swej działalności kładzie szczególny nacisk na kwestie związane z zakładaniem spółek oraz ich kompleksową obsługą prawną. Załatwianie wszystkich formalności związanych z zakładaniem spółki może okazać się czasochłonne co jest oczywiście niekorzystne z punktu biznesowego, gdyż właściciel firmy nie poświęca wystarczająco dużo czasu i uwagi na sprawy związane z działalnością firmy, lecz zamiast tego rozwija swoją wiedzę z zakresu prawa. Zatrudnienie wyspecjalizowanego prawnika jest krokiem strategicznym, który pomimo kosztów poniesionych z tego tytułu może przynieść wymierne korzyści dla firmy.

Szukając prawnika najlepiej jest rozejrzeć się oczywiście lokalnie, gdyż przedsiębiorca musi intensywnie współpracować z prawnikiem w tym zakresie. Pociąga to więc za sobą liczne wizyty i konsultacje, spotkania w celu dostarczania odpowiednich dokumentów, wiedzy z zakresu charakterystyki działalności firmy i tak dalej. W dzisiejszych czasach to internet stanowi wręcz nieograniczony zasób wiedzy, nie tylko tej merytorycznej z danej dziedziny, ale także wiedzy o usługach świadczonych przez specjalistów. Należy jedynie wiedzieć jak odpowiednio znaleźć kogoś kto specjalizuje się właśnie w bardzo wąskiej dziedzinie, którą jesteśmy zainteresowani. Jednym ze sposobów jest szukanie informacji ogólnych, które to z czasem mogą nas zaprowadzić do konkretnej kancelarii prawnej. Zatem szukając pod frazą jak założyć spółkę? możemy znaleźć szereg informacji, ale również, prędzej czy później, natrafić na stronę konkretnej kancelarii, która zajmuje się tego rodzaju usługami. Innym sposobem jest szukanie kancelarii podając już nazwisko radcy prawnego, o którym, być może słyszeliśmy w takim kontekście. Jeśli nie wiemy nic o tego rodzaju usługach, ani o prawnikach i kancelariach możemy szukać specjalisty wpisując mniej lub bardziej logiczny zestaw słów jak na przykład spółka prawnik Poznań. Taka kombinacja pozwoli nam zawęzić poszukiwania do stron kancelarii prawnych, które zawierają te właśnie kluczowe dla nas słowa. Nie tracimy wówczas czasu na wizyty na stronach, które traktują o kwestiach prawnych dotyczących zupełnie innych sfer działalności czy życia codziennego. Odpowiedni wybór dokonany przez przedsiębiorcę na tak wczesnym etapie jak samo zakładanie spółki daje szereg zalet i korzyści, które w sposób bezpośredni przekładają się na optymalizację podatkową, a więc niższe koszty, co w obecnych czasach jest kluczowym elementem każdego biznesu. Oprócz kwestii formalnych związanych z samym założeniem spółki warto również dowiedzieć się więcej o stałej obsłudze prawnej dla spółek prawa handlowego, aby w jak największym stopniu móc zaangażować się w rozwój firmy w sferach, w których sami się specjalizujemy zostawiając kwestie prawne wyspecjalizowanej kancelarii.