Ogłoszenie upadłości wiąże się z pojawieniem się w sprawie syndyka, którego zadaniem jest objęcie majątku, jego zabezpieczenie oraz spieniężenie według planu mającego na celu zaspokojenie wierzycieli. Jeśli majątek obejmuje nieruchomość, również ona zostaje sprzedana – syndyk ogłasza przetarg, w ramach którego można składać oferty zakupu. Po wyborze najkorzystniejszej z nich następuje transakcja sprzedaży, a nowy właściciel kupuje nieruchomość wolną od roszczeń i z uregulowaną sytuacją prawną. Chcesz dowiedzieć się, jak dokładnie wyglądają przetargi od syndyka? Czytaj dalej!

Zakup  nieruchomości od syndyka

Syndyk prowadzi przetarg pod nadzorem sądu, który zatwierdza wybór wybranej oferty. Zanim jednak dojdzie do przetargu, konieczne jest:

  • przygotowanie operatu szacunkowego – sporządza go biegły rzeczoznawca, określający wycenę danej nieruchomości,
  • uzyskanie zgody sądu na sprzedaż nieruchomości – niezbędne jest zatwierdzenie warunków przetargu lub pozwolenie syndykowi na sprzedaż (w tym przypadku syndyk przygotowuje ofertę sprzedażową wraz z regulaminem).

Jak wziąć udział w przetargu syndyka?

Chcąc znaleźć przetarg od syndyka, wystarczy sprawdzać ogłoszenia pojawiające się na ogólnodostępnych portalach i w wyszukiwarkach. Po wybraniu interesującej nieruchomości trzeba wypełnić kilka formalności. Składana oferta musi zawierać przede wszystkim dokładne dane oferenta wraz z adresem do korespondencji, proponowaną cenę, równą lub wyższą niż kwota wywoławcza, dowód wpłaty wadium wraz z numerem konta do jego ewentualnego zwrotu. Szczegółowe informacje dotyczące wymaganej dokumentacji są zawierane w regulaminie – trzeba się z nim zapoznać, aby złożyć kompletną ofertę.

Czy warto kupować nieruchomości od syndyka?

Odpowiedź brzmi: tak, a to dlatego, że można nabyć nieruchomość w cenie znacznie niższej niż kwoty proponowane na rynku wtórnym.

Czy kupno od syndyka jest bezpieczne?

Kupując nieruchomość od syndyka, nie musisz obawiać się o niechcianych lokatorów mieszkających w danym lokalu – w dniu sprzedaży jest on pusty i gotowy do oddania nabywcy (chyba że strony ustalą inaczej, ale zawsze jest to informacja jawna). Nieruchomość jest wolna od zadłużeń i ma uregulowaną, jasną sytuację prawną, a ewentualne wpisy dotyczące służebności lub użytkowania są jawne, wpisane w Księgę Wieczystą oraz opisane w akcie notarialnym przenoszącym własność – wiesz zatem, co kupujesz i z jakimi zobowiązaniami musisz się liczyć.

Jak więc widać, kupno nieruchomości od syndyka to całkiem ciekawa propozycja dla osób poszukujących korzystnych ofert – warto na bieżąco śledzić ogłoszenia, aby nie przegapić atrakcyjnych inwestycji.