Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to dobrowolny system oszczędzania, w którym gromadzone są prywatne oszczędności pracownika z możliwością wykorzystania ich po ukończeniu 60. roku życia. Zapisana do niego zostanie automatycznie każda osoba zatrudniona w wieku 18-55 lat. W każdej chwili można też się z niego wypisać. Główne korzyści jakie możemy dzięki temu osiągnąć jako pracodawca, to pozyskanie dodatkowego narzędzia motywacyjnego dla pracowników, a także fakt, że wydatki poniesione na PPK stanowią koszty uzyskania przychodu, lecz nie są podstawą naliczania składek na ZUS. Jeśli rozważamy wykorzystanie takiego rozwiązania w naszym przedsiębiorstwie, warto rozważyć skorzystanie z usług zewnętrznej firmy, która pomoże nam je wdrożyć.

Wsparcie outsourcingowe

Współpraca z firmą outsourcingową oznacza zarówno całościowe doradztwo prawne, jak i wsparcie merytoryczne przez wszystkie etapy wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych. Jest to rozwiązanie bardzo korzystne dla przedsiębiorcy, gdyż cały proces wiąże się z dużym nakładem pracy. Obejmuje to zarówno przygotowanie dokumentacji, jak i dotarcie z informacją do pracowników. Jeśli powierzymy te obowiązki firmie zewnętrznej, zyskamy nie tylko na ich większym doświadczeniu w omawianym obszarze. To również sposób na odciążeniu z tej odpowiedzialności naszych działów wewnętrznych, które dzięki temu mogą skupić się całkowicie na bieżących potrzebach firmy.

Etapy wdrożenia PPK

Przy tak wymagającym oraz czaso- i energochłonnym procesie jak wdrażanie Pracowniczego Planu Kapitałowego, pierwszym niezbędnym etapem będzie opracowanie szczegółowego harmonogramu utworzenia systemu. Wówczas możemy rozpocząć prace nad niezbędną dokumentacją. Firma outsourcingowa oferuje również wsparcie w zakresie wyboru instytucji finansowej, udział w spotkaniach ze stroną społeczną, pomoc przy zawarciu umowy o zarządzaniu PPK, analizę istniejących aktów wewnętrznych i ich ewentualne uaktualnienie, konsultacje oraz szkolenia dla służb kadrowych i księgowych, a także dla pozostałych pracowników.

Ostatnim etapem natomiast jest wsparcie we wdrożeniu administracyjnym PPK. Obejmuje to takie działania jak chociażby pomoc w opracowaniu i wprowadzeniu procedur postępowania, polityki dokonywania wpłat w ramach określonych przez ustawodawcę czy też zapisy na temat obowiązków sprawozdawczych. Ponad to, na wsparcie możemy liczyć przy prowadzeniu i bieżącej obsłudze PPK, co z kolei obejmuje comiesięczne naliczanie składek, weryfikację osób zatrudnionych w celu sprawdzenia czy są objęte umową o prowadzeniu PPK, kompletowanie i przetwarzanie dokumentacji oraz kontrolę nad wymianą dokumentów z instytucją finansową.

Artykuł powstał przy współpracy z Grupą vattax.pl, która oferuje usługi finansowo-księgowe oraz kadrowo-płacowe.