Wypalenie zawodowe to problem, który może spotkać każdego, zarówno pracowników, jak i pracodawców. Objawy takiego wypalenia z pewnością mogą zaszkodzić działalności całej firmy. Odczuwanie satysfakcji z wykonywanej pracy to rzecz niezbędna do pracy efektywnej, co z kolei przekłada się na realizację strategii biznesowej.

Narażeni na wypalenie zawodowe

Źródła podają, że warunkiem koniecznym do zapobiegnięcia jest odpowiednia równowaga pomiędzy zużywaniem swojej energii życiowej a jej odzyskiwaniem. Obecnie życie przeciętnego pracownika rzadko kiedy zamyka się w ustawowych 40 godzinach pracy. Bardzo często tydzień ten jest wydłużany o kolejne kilka, kilkanaście, a czasami nawet kilkadziesiąt godzin dodatkowej pracy. Zostawanie w pracy po godzinach, czasem zabieranie jej do domu, sprzyja powstawaniu przemęczenia. Jeśli stan ten utrzymuje się permanentnie to od przemęczenia brakuje tylko krok do wypalenia zawodowego. Zmęczeniu zazwyczaj towarzyszy też znudzenie związane z wykonywaną pracą, czasem niezależnie nawet od stopnia, w jakim dana praca nas interesuje. Nawet najbardziej interesująca czynność powtarzana na okrągło z czasem zaczyna się nudzić. Na wypalenie zawodowe szczególnie narażeni są zwłaszcza ci, którzy podchodzą do swojego zajęcia w sposób emocjonalny, są mocno zaangażowani i tracą w ten sposób bardzo dużo energii. Wszelkie zawody, w których praca opiera się na kontakcie z ludźmi to grupa wysokiego ryzyka w kontekście wypalenia zawodowego. Takie zawody to na przykład: nauczyciel, pracownik służby zdrowia, pracownik opieki społecznej, pracownik dużej korporacji, czy handlowiec.

Czy wypaleniu zawodowemu można zapobiec?

Jednym ze sposobów na zapobieganie wypaleniu zawodowemu jest współpraca z psychologiem online. Prowadząc firmę możesz też starać się ograniczyć czynniki stresogenne, lub takie, które zwiększają prawdopodobieństwa wypalenia jak przepracowanie, ale nie na wszystko masz wpływ. W tym miejscu współpraca z psychologiem, mimo że generuje dodatkowy koszt, w ogólnym bilansie firmy może wyjść na plus. Biorąc pod uwagę to, że twoi pracownicy będą pracować efektywniej zyski powinny pokryć koszty tej usługi. Wiąże się to również z tym, że nie będziesz musiał zatrudnić dodatkowej, niedoświadczonej osoby w przypadku spadku efektywności twojego pracownika, lub co gorsze jego odejścia. Psycholog online ma również tę zaletę, że pomoc niesiona twoim pracownikom może być wręcz doraźna co zdecydowanie zmniejsza ryzyko powstania problemu. Pomoc psychologiczna online nie wymaga również kolejnej straty energii twoich pracowników związanej z koniecznością stacjonarnej wizyty, wszystko odbywa się zdalnie. Zdecydowanie jest to usługa warta uwagi.