W sytuacji, gdy większość naszego czasu spędzamy w budynkach, istotne jest, aby zapewnić swoim pracownikom bezpieczeństwo i ochronę na wypadek pożaru. Bezpieczeństwo pożarowe jest wymagane w prawie budowlanym. Zgodnie z nim budynki, ich wyposażenie należy projektować tak, aby zapewnić im bezpieczeństwo pożarowe. Kwestie związane z ochroną przeciwpożarową uwzględniają również przepisy BHP, które są obowiązkowe podczas zatrudniania pracownika i w dalszych latach pracy. Istnieją w Polsce firmy, które świadczą usługi przeciwpożarowe. Jak one wyglądają?

Usługi przeciwpożarowe – co zawierają?

Zagadnienia związane z ochroną przeciwpożarową powinni znać przedsiębiorcy i właściciele budynków. Jednym z podstawowych, o ile i nie najważniejszych, kroków do zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego, jest audyt ppoż. To właśnie z niego dowiemy się najwięcej. Jest on dokładną analizą realnego stanu zagrożenia przeciwpożarowego, z którego możemy wyciągnąć konkretne wnioski i nieprawidłowości wobec obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. 

Firma Firedom zajmuje się profesjonalną oraz kompleksową obsługą w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Audyt sporządzony przez specjalistów z ochrony przeciwpożarowej, inspektora ppoż lub technika lub inżyniera pożarnictwa, może szybko zidentyfikować ewentualne nieprawidłowości. Dzięki ich zdefiniowaniu unikniemy lub zapobiegniemy nieszczęściu przy pożarze budynku. Audyt ppoż jest zatem pierwszym krokiem w celu ochrony zdrowia i życia, gdy dojdzie do niebezpiecznej sytuacji. 

Za nieprzystosowanie w sposób prawidłowy budynku do użytkowania i braku jakiejkolwiek ochrony przeciwpożarowej, właściciel budynku, w sytuacji doprowadzenia do sytuacji zagrożenia, może ponieść stosowną karę, a w późniejszym etapie doprowadzić do poważnych strat materialnych. 

Czy warto robić szkolenia z zakresu bezpieczeństwa?

W miejscu, gdzie jest zagrożenie wybuchem, istotne jest zachowanie bezpieczeństwa i ochrony życia lub zdrowia. Specjalne zagadnienia z tym związane określa dyrektywa unijna – ATEX, która dotyczy producentów wyrobów w strefach zagrożonych oraz pracowników i urządzeń oraz systemów z którymi pracują. Szkolenia ATEX mają za zadanie skupić się na zagadnieniach z obszaru bezpieczeństwa zawodowego i pozwolić na dostosowanie budynku oraz miejsca pracy według konkretnych wytycznych. Wszystko po to, aby pozwolić właścicielom budynku dostosować miejsce pracy i zagrozić ewentualnym przykrym zdażeniom.