Należy wiedzieć, że w styczniu 2020 roku do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) dołączyły kolejne firmy. Dzięki niemu możemy gromadzić dodatkowe oszczędności do wykorzystania nie tylko na emeryturze. Warto przypomnieć, że program ruszył 1 lipca 2019 roku. Od 1 stycznia 2020 roku przystępują do niego firmy, które w czerwcu 2019 roku zatrudniały co najmniej 50 osób. W ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych oszczędzać będziemy my sami, pracodawcy oraz dokładać się będzie państwo.

Należy zapytać kto będzie zapisany do PPK?

Automatycznie wszyscy pracownicy w wieku 18-54 lat, którzy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu. Natomiast osoby w wieku 55-70 lat mogą złożyć wniosek do pracodawcy o dołączenie ich do programu. Oszczędności, które zgromadzimy w PPK, podlegają dziedziczeniu. Warto pamiętać o tym, że w każdej chwili możemy zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK, jak i wrócić do oszczędzania. Uczestnik ma pełną dowolność. W cyklach co 4 lata ci, którzy zrezygnowali, zostaną ponownie zapisani do PPK, z możliwością ponownego wypisania. Oto kto jaką kwotę wpłaca:

a). pracownik – 2% wynagrodzenia.
b). pracodawca – 1, 5% wynagrodzenia.
c). państwo jednorazowo – wpłata powitalna wynosi 250 zł, potem dopłata roczna wyniesie 240 zł.

Ponadto należy powiedzieć, że po osiągnięciu 60 lat jednorazowo możemy wyjąć 25% środków. Pozostała część zostanie wypłacona na przykład w 120 miesięcznych ratach (jest to najbardziej korzystna forma wypłaty pod względem podatkowym). Warto też wiedzieć, że wcześniejsza wypłata bez potrąceń jest możliwa na wkład własny przy kredycie na zakup mieszkania lub budowę domu (pieniądze trzeba potem oddać, ale mamy na to aż 15 lat). Środki wypłacimy także w razie zachorowania naszego, naszego dziecka lub małżonka. W tej sytuacji wpłaconej kwoty nie trzeba oddawać. I warto dodać do całości, że zwrot środków, ale obarczony potrąceniami, jest możliwy w każdej chwili.