Outsourcing to praktyka biznesowa, w której usługi lub zadania są przekazywane osobom trzecim. W technologii informatycznej inicjatywa outsourcingu z dostawcą technologii może obejmować szereg operacji, od całości funkcji IT po odrębne, łatwe do zdefiniowania komponenty, takie jak odzyskiwanie danych po awarii, usługi sieciowe, tworzenie oprogramowania lub testy jakości.

Korzyści outsourcingu

Biznesowe uzasadnienie outsourcingu różni się w zależności od sytuacji, ale korzyści płynące z niego często obejmują co najmniej jeden z poniższych elementów:

  • niższe koszty
  • wyższa wydajność
  • większe możliwości produkcyjne
  • większy nacisk na strategię/podstawowe kompetencje
  • dostęp do specjalistycznych umiejętności lub zasobów
  • zwiększona elastyczność
  • krótszy czas wprowadzenia efektów pracy na rynek
  • niższe bieżące wydatki na infrastrukturę wewnętrzną
  • dostęp do innowacji, własności intelektualnej i przywództwa myślowego
  • możliwy napływ gotówki wynikający z przeniesienia aktywów do nowego dostawcy

Zagadnienie na swoich stronach szerzej opisują firmy outsourcingowe typu Grupa MMarketing.

Usługi outsourcingowe

Outsourcing procesów biznesowych (BPO) to nadrzędny termin określający outsourcing określonego elementu procesu biznesowego, takiego jak wypłata wynagrodzeń. BPO często dzieli się na dwie kategorie: BPO back-office, który obejmuje wewnętrzne funkcje biznesowe, takie jak fakturowanie lub zakupy, oraz BPO front-office, dotyczący usług związanych z klientem, takie jak marketing lub wsparcie techniczne. Stąd outsourcing technologii informacyjnych (ITO) jest podzbiorem outsourcingu procesów biznesowych.

Podczas gdy większość BPO obejmuje wykonywanie standardowych procesów dla firmy, outsourcing procesów wiedzy (KPO) obejmuje procesy wymagające zaawansowanych badań oraz umiejętności analitycznych, technicznych i decyzyjnych, takich jak badania farmaceutyczne i rozwój lub badania patentowe.

Jak działa outsourcing technologiczny?

Deweloperzy oprogramowania i specjaliści IT są najczęściej zatrudniani za pośrednictwem agencji rekrutacyjnej, ponieważ ułatwia to firmom znalezienie osoby o cechach i doświadczeniu, których szukają. Te jednostki zajmują się procesem, a ich klienci wybierają wytypowanych kandydatów.

Po znalezieniu przez agencję wykwalifikowanych specjalistów dla firmy, nowi pracownicy mogą zostać umieszczeni w określonej przestrzeni biurowej, co zwykle wymaga dodatkowej pracy dla firmy lub dyrektora HR – lub zlecenie pracy zdalnej we własnym zakresie.

Firmy korzystające z outsourcingu technologii szybko dowiadują się, że ci zdalni programiści i specjaliści techniczni są zorientowani na wyniki i koncentrują się na kamieniach milowych i produktach końcowych.