Z roku na rok coraz więcej osób decyduje się na poszukiwanie pomocy psychologicznej w sytuacjach, które powodują trudności. Dzieje się tak, ponieważ dostęp do specjalistów – psychologów i psychoterapeutów jest coraz bardziej powszechny, a informacje o zaburzeniach takich jak depresja czy nerwica lękowa przenikają do szerokich kręgów naszego społeczeństwa. Podejmując jednak postanowienie o rozpoczęciu psychoterapii, pamiętajmy, że choć celem psychoterapeuty jest pomoc w poprawie jakości naszego życia, to droga do tego celu może być zróżnicowana.

Wynika to z faktu istnienia różnych nurtów, czyli szkół psychoterapii, co z kolei uwarunkowane jest rozwojem modeli i teorii naukowych w obrębie psychologii. Przybliżmy zatem kilka z nich.

 Nurt psychodynamiczny

Psychoterapia psychodynamiczna wywodzi się z psychoanalizy Zygmunta Freuda. Celem tej formy psychoterapii jest odkrycie nieuświadomionych emocji i zdarzeń, które powodują trudności w obecnym życiu pacjenta. Ważne jest także przymierze terapeutyczne, które powstaje pomiędzy terapeutą a pacjentem, a także chęć poznania siebie i rozwoju własnego „ja”. Ten rodzaj psychoterapii jest jednym z najczęściej stosowanych, a klienci mogą brać udział w sesjach w wielu ośrodkach na terenie całego kraju. Więcej informacji na ten temat można znaleźć np. na stronie Centrum Dobrej Terapii.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna

Psychoterapia poznawczo-behawioralna, z ang. cognitive-behavioral therapy lub CBT, to rodzaj terapii ukierunkowanej na rozwiązanie konkretnego problemu. Z tego też powodu jest to zazwyczaj terapia krótkoterminowa, a pacjent i psychoterapeuta koncentrują się na aspektach, które wywołują trudności i zakłócają prawidłowe funkcjonowanie jednostki. Takim aspektem może być na przykład lęk. Ta forma psychoterapii opiera się na ćwiczeniach proponowanych przez psychoterapeutę i zadaniach wykonywanych między sesjami.

Nurt humanistyczno-egzystencjalny

Psychoterapeuci pracujący w ramach tego nurtu kierują się założeniem, że u podstaw ludzkich działań leży chęć samorozwoju. Celem tego nurtu psychoterapii jest pomoc klientom w zrozumieniu i akceptacji samych siebie, a także w wypracowaniu odpowiednich zasobów, które pozwolą na zaspokojenie potrzeby samorealizacji.

Nurt integracyjny

Psychoterapeuci proponujący swoim klientom podejście integracyjne, czerpią metody i techniki z różnych nurtów i szkół psychoterapii. U podstaw takiego podejścia leży założenie, że każdy klient wymaga psychoterapii w formie przystosowanej do jego indywidualnych potrzeb.

Podejmując decyzję o rozpoczęciu psychoterapii, nie musimy jednak wiedzieć, która z metod będzie dla nas odpowiednia. Pozwólmy, aby to doświadczony specjalista zaproponował metodę psychoterapii, która w jego ocenie będzie dla nas odpowiednia. A także zaoferuje wsparcie w zidentyfikowaniu i zaadresowaniu naszych trudności.