Odpowiednio dobrana odzież jest w stanie zapewnić sprawną, komfortową i bezpieczną pracę na różnych stanowiskach. Do pracy stosowane są dwa główne typy odzieży – robocza oraz ochronna. Czym różnią się on między sobą? Kiedy należy stosować odzież roboczą, a kiedy ochronną?

Dlaczego właściwa odzież do pracy jest ważna?

W trakcie wykonywania pracy pracownicy narażeni są na szereg niebezpieczeństw. Ich rodzaj zależny jest od zajmowanego stanowiska, a także występujących na nim zagrożeń.

Podczas pracy pracownicy mogą między innymi narazić się na:

  • rany
  • potrącenie
  • oparzenia
  • przemarznięcie
  • przemoczenie
  • kontakt z substancjami chemicznymi
  • zabrudzenie

Aby zminimalizować ryzyko stosuje się wtedy odpowiednio dobraną odzież, która zaliczana jest do dwóch kategorii, czyli do odzieży roboczej i ochronnej. Terminy te używane są często zamiennie, ale warto wskazać, że odzież robocza i ochronna to tak naprawdę dwa inne typy produktów. Czym się różnią?

Odzież robocza – charakterystyka

Pod pojęciem odzieży roboczej znajduje się rodzaj odzieży używanej w pracach, w których nie pojawia się poważne zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników.

Zadaniem odzieży roboczej jest przede wszystkim zabezpieczenie ciała przed zabrudzeniem, niskimi i wysokimi temperaturami, a także niewielkimi urazami, jakie mogą powstać podczas wykonywania obowiązków.

Do kategorii odzieży roboczej zalicza się pełna gama produktów, między innymi są to koszule flanelowe, kurtki i bluzy, spodnie do pasa i spodnie ogrodniczki. To także odzież o specjalnych funkcjach, na przykład odblaskowa. Również ważnym elementem stroju pracownika są odpowiednie buty, które zapewniają skuteczną ochronę dla stóp.

Odzież ochronna – charakterystyka

Z kolei odzież ochronna jest to typ odzieży, której głównym zadaniem jest odpowiednia ochrona przed poważniejszymi zagrożeniami ze strony różnych czynników zewnętrznych. Jest ona zatem używana wtedy, gdy pojawia się niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia pracownika.

Ze względu na swoje zastosowanie odzież ochronna jest również inaczej konstruowana niż odzież robocza. Służy ona między innymi do skutecznej ochrony przed poważnymi ranami zadanymi przez używane w pracy narzędzia, chroni przed substancjami chemicznymi używanymi na stanowisku pracy.

Odzież ochronna jest znacznie bardziej specyficzna pod kątem swojego zastosowania w porównaniu do odzieży roboczej, dlatego też musi być ona precyzyjnie dobrana, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Odzież robocza i ochronna – kiedy pracodawca musi ją zapewnić?

Przepisy prawa obowiązujące w Polsce wymagają, by pracodawcy odpowiednio przygotowali pracowników do wykonywania obowiązków, w tym także dostarczyli właściwą odzież, gdy jest ona konieczna.

Odzież robocza wskazana jest wtedy, gdy istnieje ryzyko, że podczas pracy pracownik zniszczy albo silnie zabrudzi swoją odzież. Także jest ona niezbędna, gdy wymagają tego przepisy sanitarne lub inne przepisy BHP.

Analogicznie odzież ochronna musi być używana wtedy, gdy przepisy BHP oraz warunki na stanowisku pracy wymagają tego, aby ją stosować.

Gdzie kupować odzież roboczą i ochronną?

Dostarczaniem odzieży roboczej oraz odzieży ochronnej zajmuje się obecnie wiele firm, w tym także polscy producenci odzieży dla pracowników.

Ubrania, buty oraz inne środki ochrony oraz pozostałe artykuły BHP można zakupić w sklepach BHP oraz bezpośrednio od producentów.

Aktualnie produkty wymagane przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy można zamawiać również w sklepach internetowych, dlatego wszystkie zakupione produkty zostaną wtedy szybko i wygodnie dostarczone pod adres.