Otwierając sklep internetowy należy sobie uzmysłowić, iż ten rodzaj działalności jest o wiele trudniejszy niż się pozornie wydaje. Wiele osób, które nie miały wcześniej zawodowo do czynienia z e-commerce nosi w sobie mylne przekonanie, iż wystarczy pozyskać towar (lub dostawców w ramach dropshipping’u) i uruchomić witrynę – by móc wygodnie rozsiąść się w fotelu i cieszyć profitami.

Otóż rzeczywistość nie jest tak kolorowa. O ile nie posiadamy absolutnie unikalnego asortymentu lub bezkonkurencyjnych cen – przebicie się na rynku sprzedaży internetowej wymaga sporych nakładów finansowych, kreatywności i ciężkiej pracy. Obecnie wg danych CEIDG, liczba podmiotów prowadzących sprzedaż online przekroczyła w Polsce 450 tys. podmiotów. Mam tu na myśli ogół wszystkich firm, które w większym lub mniejszym stopniu prowadzą handel internetowy. Jeżeli chodzi o liczbę firm dla których sprzedaż internetowa stanowi główny profil działalności, ich liczba waha się w granicach 80 – 100 tys.

Główną przyczyną trudności na tym rynku jest fakt, iż z uwagi na wysyłkowy tryb dostawy oraz dostępność każdej witryny niewarunkowaną geograficznie, każdy ze sklepów posiadający dany profil asortymentu jest zmuszony konkurować z wszystkimi innymi sklepami posiadającymi podobny profil produktów.  I o ile początkujący przedsiębiorca zwykle skupia się na atutach (sprzedaż internetowa umożliwia dostęp do olbrzymiej liczby klientów), to często nie dostrzega alternatywnych konkluzji (sprzedaż internetowa wymaga konkurowania z olbrzymią liczbą innych firm dla których kupujący online jest klientem równo dostępnym).

Biznes plan sklepu internetowego powinien więc poświęcać dużą uwagę do planu marketingowego. Wykorzystanie reklam CPC w Google, mediach społecznościowych, pozycjonowanie w organicznych wynikach wyszukiwania, content marketing, szeptankę, publikację artykułów sponsorowanych etc. Wymaga uprzedniej analizy, testów i szczegółowej kalkulacji, która spowoduje, że po miesiącu działalności faktury związane z realizacją kampanii reklamowej nie przepalą naszych zysków.

Jeżeli więc nie posiadamy w tej branży odpowiedniego doświadczenia, dobrze jest się zdać na fachową firmę doradczą i stworzyć porządny biznes plan naszego przedsięwzięcia. Często już w trakcie okazuje się, że wstępna koncepcja biznesowa ulega znacznemu przeobrażeniu, pojawiają się niedoszacowane koszty, identyfikujemy zagrożenia o których nie mieliśmy pojęcia a sama wizja naszego biznesu stopniowo ewoluuje by ostatecznie można było zrealizować inwestycje z potencjalnie najniższym ryzykiem.