Rzeczoznawca majątkowy w zakresie wyceny nieruchomości. Najważniejsze informacje na temat profesji

Rzeczoznawca majątkowy działający w zakresie wyceny nieruchomości to specjalista czasem niedoceniany, ale w gruncie rzeczy pełniący bardzo ważną rolę. Efektem prowadzonych przez niego analiz jest ustalenie wartości nieruchomości będącej np. przedmiotem planowanej transakcji. Do grona przedstawicieli tego zawodu należy np. Barbara Włodarczyk, rzeczoznawca majątkowy działający na terenie Jaworzna i okolic. 

Kto korzysta z usług rzeczoznawcy majątkowego w zakresie nieruchomości?

Generalnie, z usług oferowanych przez rzeczoznawcę majątkowego korzystają dwa rodzaje klientów. Są one następujące:

  • podmioty prywatne. Analizy dokonywane przez rzeczoznawcę nieruchomości są konieczne podczas sprzedaży lokalu mieszkalnego, domu, gruntów,
  • podmioty biznesowe. Profesjonalna wycena nieruchomości może być niezbędna na przykład podczas zawierania transakcji w zakresie nieruchomości komercyjnej, w tym na przykład obiektu biurowego, produkcyjnego, magazynowego, czy lokalu usługowego.

Jakim wymaganiom powinien sprostać kandydat na rzeczoznawcę majątkowego nieruchomości?

Profesja rzeczoznawcy majątkowego nieruchomości to zawód, który daje szanse na niezależność (możliwe jest prowadzenie działalności w zakresie rzeczoznawstwa w ramach działalności gospodarczej). Aby móc wykonywać zawód w zakresie wyceny nieruchomości trzeba spełnić szereg wymagań, dających przygotowanie praktyczne i teoretyczne. Trzeba przy tym pamiętać o bardzo ważnym aspekcie: podczas gdy zasady wejścia do wielu zawodów są dość ogólne, rzeczoznawca majątkowy zajmujący się wyceną nieruchomości musi spełnić szereg kryteriów. Taki stan rzeczy wynika ze specyfiki zawodu, którego celem jest zapewnienie transparentności oraz rzetelności zawieranych transakcji.

Do wymogów stawianych wobec kandydatów zalicza się na przykład konieczność posiadania wykształcenia wyższego, ukończenie studiów podyplomowych w zakresie szacowania nieruchomości (lub ukończenie studiów wyższych spełniających minima stawiane studiom podyplomowym). Oprócz tego kandydat musi odbyć praktykę zawodową oraz z pozytywnym wynikiem zdać państwowy egzamin, posiadać status niekaralności.

Od rzeczoznawcy wymaga się etycznego postępowania podczas codziennego wykonywania obowiązków zawodowych. Oprócz twardej wiedzy branżowej przedstawiciel tego zawodu powinien mieć także dobrze rozwinięte kompetencje interpersonalne itp. Z pewnością ułatwi to realizację powierzonych prac oraz kontakt z interesariuszami czy pozyskiwanie niezbędnych dokumentów.

Źródło informacji: http://www.wycenawlodarczyk.pl/wycena-nieruchomosci-katowice/