Oto znaki jakości, certyfikaty, polecenia, które spotkamy na niemal każdym produkcie spożywczym:

Znak promujący produkcję i spożycie regionalnej żywności (Dziedzictwo Kulinarne – Mazowsze) – należy wiedzieć, że taki certyfikat pomaga w rozwoju drobnych przedsiębiorstw i turystyki w danej okolicy. Żywność z tym znakiem jest smaczna, bezpieczna, wytwarzana z troską o środowisko naturalne, a jej producentami są gospodarstwa rolne i rybackie, gospodarstwa agroturystyczne.

Certyfikaty unijne – należy wiedzieć, że „zielony listek, żywność ekologiczna” to wiarygodny certyfikat unijny mówiący nam, konsumentom, że produkt jest wolny od zanieczyszczeń, chemii i GMO oraz wytworzony z dbałością o środowisko naturalne. Natomiast znaki o takich nazwach jak („Chronione Oznaczenie Geograficzne” oraz „Gwarantowana Tradycyjna Specjalność) oznaczają produkty regionalne o wieloletniej tradycji wyrobu, które powstały zgodnie z miejscową recepturą, ich jakość nawiązuje do tradycji i historii danego regionu. Takie produkty muszą spełniać określone warunki produkcji, która jest na bieżąco kontrolowana, a jakość wyrobów – powtarzalna i na najwyższym poziomie.

„Jakość i tradycja” – jest to system certyfikacji żywności stworzony przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego. Służy wyróżnianiu lokalnych produktów żywnościowych wysokiej jakości z uwzględnieniem produktów tradycyjnych. Należy wiedzieć, że wszystkie produkty muszą być zrobione z surowców o udokumentowanym pochodzeniu.

Certyfikaty Ministerstwa Rolnictwa:

  • PQS – dotyczy producentów wieprzowiny.
  • QMP – wołowiny.
  • QAFP – także producentów drobiu.

Należy wiedzieć, że certyfikaty te świadczą o tym, że hodowcy i producenci żywności prowadzą produkcję zgodną z wysokimi wymaganiami systemów jakości uznanych przez Ministra Rolnictwa. Wymaganiami objęte są wszystkie etapy produkcji, począwszy od hodowli, opieki weterynaryjnej, żywienia zwierząt i warunków ich chowu, poprzez ubój, rozbiór, przetwórstwo, transport, konfekcjonowanie i pakowanie, skończywszy na magazynowaniu i sprzedaży.