Kopanie kryptoalut to jeden z elementów kluczowym, które kryptowalutom umożliwia działać jako sieć zdecentralizowana peer-to-peer bez samej potrzeby posiadania organu centralnego zarządzającego nimi. Kopanie to proces, w którym wszelkie transakcje pomiędzy poszczególnymi użytkownikami są weryfikowane, jak i także dodawane do rejestru publicznego blockchain, a do tego proces, który wykorzystywany jest do wprowadzania całkiem nowych jednostek kryptowalut/tokentów do już istniejącej podaży. Warto zapoznać się z poradnikiem. Chodzi o kopanie kryptowalut poradnik.

Jak się dokładnie odbywa proces kopania?

Kopanie kryptowalut poradnik to temat niezwykle interesujące. Jednak w pierwszej kolejności należy się zapoznać z samym procesem. Górnik w sieci funkcjonuje jako węzeł. Jego zadaniem jest zbieranie informacji dotyczących transakcji odbywających się w sieci, a następnie ich uporządkowanie ich w tak zwane bloki. Za każdym razem gdy wysyłana jest do sieci informacja o transakcji, to węzły górników otrzymują szczegóły, weryfikując je, dodają je do tak zwanej puli oraz zaczynają składować je w blok, który się składa ze znacznie większej ilości takowych transakcji.

Pierwszej krokiem, w procesie samego wydobywania bloku jest samo zahaszowanie każdej z transakcji, które są obecne w puli ogólnej. Górnicy cały czas hashują nagłówek, do tego wykorzystują wspomniane wcześnie „nonce” do momentu aż dany górnik w sieci wygeneruje w końcu hash poprawny. W przypadku poprawnego znalezienia hashu, węzeł który „odnalazł” go transmituje blok do sieci. W tym momencie wszelkie wężły pozostaje sprawdzają samą poprawność hasku oraz blok dodają do swojej kopii łańcucha bloków, jak i także przechodzą do bloku następnego.

Możliwe sytuacje

Czasami się jednak zdarza, że dwóch górników jednocześnie nadaje informację o wynalezieniu hashu prawidłowego oraz wysyła swój blok do sieci. Sieć napotyka w tym momencie dwa bloki ze sobą rywalizujące. Górnicy rozpoczynają kopać następny blok w oparciu o blok, który jako pierwsi otrzymali „Walka” pomiędzy blokami kontynuowana będzie aż do momentu kiedy to blok następny wydobyty zostanie w oparciu o jeden z bloków konkurujących ze sobą. Blok, który porzucony zostaje, jest nazywany osieroconym blokiem lub też blokiem nieaktualnym. Górnicy, którzy do momentu tego korzystali z samego łańcucha bloków „przegranego”, go porzucają oraz znowu przyłączają się do łańcucha bloków obowiązujących. Kopanie kryptowalut poradnik nie jest trudnym tematem. Co więcej kopanie kryptowalut poradnik jest bardzo prosty i przejrzysty.