Niektóre ważne dokumenty muszą mieć formę aktu notarialnego. Czym dokładnie jest akt notarialny? Jakich dokumentów dotyczy? W jaki sposób można go przygotować? Oto najważniejsze informacje dotyczące aktów notarialnych!

Akt notarialny – czym jest?

Pod pojęciem aktu notarialnego znajduje się rodzaj dokumentu, którego zadaniem jest potwierdzenie wykonanej czynności prawnej.

Aktu notarialnego wymagają określone przepisy prawne, jednak właściwie każdy dokument może mieć formę aktu, jeżeli taką wolę mają strony.

Jeżeli forma aktu notarialnego nie zostanie dochowana, gdy jest ona wymagana, w takim przypadku dokument nie będzie powodował skutków prawnych, czyli będzie wywoływał tzw. bezskuteczność czynności prawnej i jej nieważność.

Kto może przygotować akt notarialny?

Do przygotowania aktu notarialnego konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień. Do ich sporządzania uprawniony jest notariusz, który otrzymuje je od Ministra Sprawiedliwości. Również akty notarialne może przygotowywać konsul na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych.

Osoba, która nie ma uprawnień do przygotowania aktu notarialnego, nie może go wykonać we własnym zakresie, ponieważ wtedy byłby on nieważny.

Gdy konieczny jest notariusz Kraków to miasto, w którym funkcjonuje wiele kancelarii notarialnych i można skorzystać w nich z kompleksowej obsługi w ramach przygotowywania aktów notarialnych.

Jak wygląda akt notarialny?

Dokument jak akt notarialny musi zawierać określone rodzaje danych, aby być ważny i posiadać skutki prawne. Musi być on również zapisany w języku polskim.

Dane, które muszą znaleźć się w akcie notarialnym:

 • data sporządzenia aktu notarialnego, można dodać do niej również godzinę
 • miejsce, w którym przygotowuje się akt notarialny
 • dane notariusza oraz siedziba jego kancelarii
 • dane strony aktu notarialnego, w tym ich dane osobowe, adresowe
 • oświadczenia stron, także z powołaniem się na dokumenty, których dotyczą
 • wskazanie na okoliczności związane z zapisaniem aktu
 • stwierdzenie o odczytaniu, przyjęciu i podpisaniu aktu notarialnego
 • podpisy stron oraz podpis notariusza

Kiedy akt notarialny ma zastosowanie?

Jak wspomniano wcześniej, akty notarialne mają określone zastosowanie i muszą być one sygnowane wtedy, gdy wymagają tego przepisy prawa. Ponadto akt notarialny może być wykonany na życzenie stron.

Przykładowe zastosowanie aktu notarialnego:

 • przeniesienie własności nieruchomości, w tym sprzedaż i kupno nieruchomości
 • przedłużenie wieczystego użytkowania
 • przeniesienie prawa wieczystego użytkowania
 • zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • darowizna
 • dział spadku, który obejmuje nieruchomość
 • zrzeczenie się dziedziczenia
 • testament notarialny
 • umowy oraz statuty spółek

Zatem wtedy, gdy prawo wymaga sporządzenia danej umowy w formie aktu notarialnego, na przykład przy transakcjach nieruchomości, wówczas konieczne jest jej sporządzenie u notariusza. Gdy umowa nie będzie wymagała określonej formy, w takim przypadku będzie ona nieważna, na przykład sprzedaż mieszkania, domu czy gruntów okaże się bezskuteczna.

Jak przygotować akt notarialny u notariusza?

Za sporządzenie aktu notarialnego odpowiedzialny jest notariusz, który tworzy dokument na bazie danych, dokumentów, dowodów tożsamości przekazanych przez strony. Następnie dokument ten jest drukowany i odczytywany przez notariusza. Gdy wszystko się zgadza, wtedy jest on podpisywany.

W kancelarii notarialnej można także zamówić kopie przygotowanego aktu, które niezbędne będą do załatwiania innych czynności formalnych.

Za przygotowanie aktu notarialnego należy wpłacić odpowiednią opłatę zależną od taksy notarialnej.